HỒNG SẤY DẺO

Quý Mộc chuyên cung cấp hồng sấy dẻo Đà Lạt, được sấy tại lò ở Đơn Dương – Đà Lạt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất trong tuần.